Urgentiewijzer gemeente Zoetermeer

Welkom op de urgentiewijzer van de gemeente Zoetermeer

Via deze urgentiewijzer kunt u onderzoeken of u een kans maakt op een urgentieverklaring. U heeft na het invullen van de urgentiewijzer de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een kansadviesgesprek. In dit gesprek wordt samen met u gekeken naar uw persoonlijke situatie en krijgt u advies over het aanvragen van de urgentieverklaring. Dit telefonisch gesprek is gratis en kunt u aan het eind van de urgentiewijzer zelf inplannen.

 

Wat moet u doen?
Vul stap voor stap de vragen uit de urgentiewijzer naar waarheid in. Aan het einde kunt u een kansadviesgesprek inplannen. U maakt hiervoor met uw e-mailadres uw dossier aan. U krijgt dan een e-mail met een link om binnen 24 uur te activeren. Daarna logt u in met uw e-mailadres en wachtwoord en plant u een gesprek in. Na het telefonisch gesprek kunt u de definitieve aanvraag indienen. Bij het indienen van de aanvraag kunt u de benodigde gegevens uploaden en moet u de kosten betalen. Het aanvragen van een urgentieverklaring kost € 62,90 (2024). U betaalt dit voor de aanvraag, ook als daar uitkomt dat u geen urgentie krijgt

 

Benodigde gegevens
Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken mee met uw aanvraag om het woonprobleem aan te tonen. Als er bij de beoordeling noodzakelijke bewijsstukken ontbreken, kunnen wij uw aanvraag (nog) niet in behandeling nemen. De behandeltermijn zal dan worden opgeschort (artikel 4:13 van de Awb). Dit betekent dat het langer duurt voordat er een beslissing genomen zal worden over uw aanvraag.

Wij adviseren u om in ieder geval onderstaande bewijsstukken te verzamelen:

  • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar;
  • De laatste gegevens over het inkomen. Dit betekent een overzicht van inkomen of uitkering van de laatste 3 maanden voor de aanvraag (van alle meeverhuizende personen boven 18 jaar);
  • Brief met uitleg over uw situatie en wat u zelf gedaan heeft om dit op te lossen;
  • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de probleemsituatie met uw huidige woning te maken heeft;
  • Als u in een huurwoning woont: kopie van het huurcontract;
  • Als u in een koopwoning woont: eigendomsakte en/of verkoopovereenkomst;
  • Bij minderjarige kinderen: uittreksel gezagsregister (van de Rechtbank Den Haag) en een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan;
  • Bij echtscheiding: een door beide partijen ondertekend convenant, beschikking of voorlopige voorziening;
  • Bij schulden: bewijs van toelating tot schuldhulpverlening met overzicht van schulden, plan van aanpak van de schuldhulpverlening en bewijs van betalingsregelingen met schuldeisers.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn. Dit overzicht krijgt u aan het einde van de urgentiewijzer. De vereiste bewijsstukken kunt u later tijdens de aanvraag uploaden.

 

Wilt u na het lezen van deze informatie een aanvraag doen, klik hieronder dan op de knop Verder.